FİNANSAL VERİLER

Firmamız, kurulduğu günden bu yana Türkiye İş Bankası (Çayırova Şubesi),Türkiye Ekonomi Bankası (Gebze Şubesi) ve Yapı Kredi Bankası (Çayırova Şubesi) ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmuştur. Bu güne kadar bankalarımızdan istediğimiz hiçbir kredi talebi geri çevrilmemiş, bankalarımızın sağladığı hiçbir kesin teminatımız nakde çevrilmemiş ve çalıştığımız bankalarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık yaşanmamıştır. İhale sonunda müteahhitlik veya taşeronluk görevinin firmamıza verilmesi durumunda yukarda belirtilen, çalıştığımız bankalardan, yapılacak işlerle ilgili gereken kesin teminat ve avans teminat mektubunun alınmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

■ Gerekli görüldüğü durumlarda yukarıda bahsi geçen bankalardan şirketimizin finansal yeterliliği ile ilgili bilgi temin edilebilir.

TEKNİK VERİLER

Yapılacak olan işlerin kapsamına göre; eğer statik hesaplar, ve imalat projeleri yok ise, statik hesaplar istenen standartlara göre yapılarak, onay projeleri hazırlanır ve onaya sunulur, gereken revizyonlar projelere işlenir ve alınan onay doğrultusunda imalat projeleri hazırlanarak fabrikamıza imalata verilir. Yapılan bütün hesaplamalar ve çizimler bilgisayar ortamında yapılmakta ve proje süresi en kısa süreye indirilmeye çalışılmaktadır.

■ Firmamız tarafından geliştirilmiş ürün listesi EK 1 de sunulmuştur.
■ Firmamız tarafından başarıyla tamamlanmış projelerin listesi EK 2 da sunulmuştur.
■ Firmamız bünyesinde bulunmakta olan Makine parkı ve kapasiteleri hakkında genel bilgi EK 3 ve Ek 4 te sunulmuştur.

SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK VERİLERİ

Firmamız, 4857 sayılı Yeni İş Kanunu’nun gereklerini idari ofis, atölye ve sahada bulunan Ficelik ailesi mensuplarına ve taşeronlarına harfiyen uygular. Şantiyelerimizde ise, TS 8983 (İnşaat sırasında yapılarda alınması mecburi genel emniyet tedbirleri) standardı doğrultusunda önlemlerini alarak, Şirket ailesi mensuplarını, taşeronlarını ve misafirlerini emniyet kuralları çerçevesinde olabilecek en güvenli koşullarda sahada bulundurur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği firmamızın özellikle üzerinde durduğu konuların başında gelir.

KALİTE VERİLERİ

Firmamız serbest piyasadaki rekabet olanaklarını arttırmak, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmeti eksiksiz ve zamanında üretebilmek amacıyla, pazarlama, tasarım, imalat, montaj ve satış sonrası hizmetleri kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen bir firmadır.

■ Taşeronlarımızın bizlerin ekipleri olduğu düşünüldüğünden Şirket ailesi için geçerli olan bütün fabrika içi ve saha güvenlik kuralları taşeronlarımıza anlatılır ve uygulamaları sağlanır.
■ Firmamızın Kalite Belgesi ve Kalite Politikası EK 5 de sunulmuştur.

KALİTE KONTROL

■ İşletmemizde kalite güvence sistemi belgesi vardır.
■ Kalite kontrol ve NDT Prosedürleri denetim ve test raporları ile sağlanır.
■ Kalite kontrol formları şirket prosedürlerine göre hazırlanmıştır.
■ Kaynak kontrolörlerimizde AWS Level 1 ve Level 2 sertifikaları mevcuttur.
■ Kullanılan malzemelerin onaylı mekanik ve kimyasal testleri sonuç raporları ile mevcuttur.
■ Boya kalınlık ölçümleri prosedürlere uygun olarak yapılmaktadır.
■ İşveren istediği takdirde 3.Kişi ve kurumlara kontrol ettirebilir.
■ Üretim esnasında NDT testleri yapılır

KAPASİTE

■ Aylık üretim/Montaj kapasitesi 500 ton/ay
■ Çalışan personel sayısı (montaj dahil) 120 kişi
■ Üretim tesisi toplam alan. 10000 m2
■ Toplam kapalı alan 5000 m2
■ İmalatta çalışan ekipler en fazla 350 kişiye çıkarılabilir.